уеб-разговор количка
bg

TravelSim.bg предлага гласова поща, която обработва входящите обаждания, когато не сте на разположение или сте заети.

За да активирате услугата за гласова поща

  • с TravelSim.bg в слушалката, наберете 091 (или * 146 * 091 #) и натиснете обаждане
  • на екрана ще видите “Активирана гласова поща”. В случай че не можете да отговорите на телефона, входящите повиквания ще бъдат пренасочени към гласова поща.

За да прослушате гласовите си съобщения

  • наберете 095 (или * 146 * 095 #) и натиснете повикване
  • ще видите „Изчакайте повикване“ и след няколко секунди телефонът ви ще звънне
  • отговорете както обикновено и ще чуете колко съобщения имате
  • натиснете 1, за да прослушате вашите съобщения.

За да деактивирате гласовата поща

  • с TravelSim.bg в телефона, наберете 090 (или * 146 * 090 #) и натиснете бутона за повикване
  • на екрана ще видите „Гласовата поща е деактивирана.

Свалете пълното ръководство за гласова поща