уеб-разговор количка
bg

TravelSim.bg заедно със Skype и Viber изградиха уникално партньорство, за да осигурят безплатни обаждания от Skype и Viber до номера на TravelSim.bg.
Включване/Изключване

  • За да активирате тази услуга за вашата TravelSim.bg, наберете *146*711#
  • За да я деактивирате, наберете *146*710#
  • За да проверите статуса, наберете *146*712#

Как

Когато функцията е активирана, потребителите на Skype и Viber могат да се обаждат безплатно на вашия номер TravelSim.bg, като използват специален формат за набиране + 372800XXXXXXXX, където XXXXXXXX е номера на TravelSim.bg без префикса 372.

Цена

Обаждането е безплатно за потребителите на Skype и Viber. Цената на входящото обаждане по Skype или Viber за потребителите на TravelSim.bg е тарифата за входящи повиквания в страната домакин плюс 0,15EUR на минута. В случай, че потребителят на TravelSim.bg е в страна с безплатни входящи разговори, цената ще бъде само 0,15EUR на минута.

Пример

Например, за да се обадите на +37253204388 безплатно от Skype и Viber, трябва да наберете +37280053204388. За потребителите на Skype или Viber разговорът ще е безплатен. Ако потребителят на TravelSim.bg е в Италия (безплатни входящи повиквания) и приеме обаждането по Skype или Viber, той плаща само 0,15EUR на минута.

Важни бележки

  • Входящото повикване от Skype или Viber обикновено идва от номер +372800, но има малка възможност за други номера.
  • При набиране на Skype или Viber Dial Pad: ако потребителят избере естонския код на страната, той трябва да набере 800XXXXXXXXX, защото +372 се добавя автоматично.
  • Ако потребителят набере през Skype или Viber Dial Pad без 800 (напр. +37253204388), той ще плаща с Skype или Viber кредит за обаждане до естонски мобилен номер. Потребителят на TravelSim.bg се таксува само за входящото повикване (в случай че потребителят на TravelSim.bg е в държава с безплатни входящи повиквания, разговорът е безплатен за него). В този случай не се изисква активиране за TravelSim.bg.
  • Ако безплатните обаждания към TravelSim.bg от Skype и Viber не се активират за конкретен TravelSim.bg, когато потребителят на Skype набере 372800XXXXXXXX, той ще чуе автоматично съобщение: „Мобилният телефон е изключен или извън зоната на покритие.”

Поддържайте връзка със семейството си, където и да сте!