Език: BG
Клиентска поддръжка

Количка

0 артикула

/ЕДНОЛИЧНО/ ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ /ЕООД, ООД/ - ПРОМЕНИ

Код: F000250_BG
Описание

/ЕДНОЛИЧНО/ ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ /ЕООД, ООД/ - ПРОМЕНИ

  • Тегло: 0.001 кг
Цена: 300.00лв.
Брой:

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ И ИНФОРМАЦИЯ: 1. Копие от личната карта на управителя; 2. Копие от последно съдебно решение, а ако е пререгистрирано юридическото лице - номер по ЕИК; 3. Личното присъствие на управителя; 4. Копие от учредителния акт /при ЕООД/ или от дружествения договор /при ООД/; Ако промяната е свързана с влизане на нов съдружник в юридическото лице е необходимо копие и от неговата лична карта.