Език: BG
Клиентска поддръжка

Количка

0 артикула

/ЕДНОЛИЧНО/ ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ /ЕООД, ООД/ - ПРОДАЖБА

Код: F000260_BG
Описание

/ЕДНОЛИЧНО/ ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ /ЕООД, ООД/ - ПРОДАЖБА

  • Тегло: 0.001 кг
Цена: 312.00лв.
Брой:

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ И ИНФОРМАЦИЯ: 1. Копие от личната карта на управителя; 2. Копие от последно съдебно решение, а ако е пререгистрирано юридическото лице - номер по ЕИК; 3. Личното присъствие на управителя; 4. Копие от учредителния акт на ЕООД; 5. Копие от личната карта на лицето, което ще закупува дяловете на ЕООД; 6. Личното присъствие на лицето по т. 5.