Език: BG
Клиентска поддръжка

Количка

0 артикула

/ЕДНОЛИЧНО/ ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ /ЕООД, ООД/ - РЕГИСТРАЦИЯ

Код: F000450
Описание

Private Company, Limited Liability Company - Forming. For foreigners ONLY! Price exclude VAT!

  • Тегло: 0.010 кг
Цена: 450.00лв.
Брой:

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ И ИНФОРМАЦИЯ: 1. Копие от личната карта на едноличния собственик на капитала /при ЕООД/ или копия от личните карти на съдружниците /при ООД/; 2. Трябва да сте избрали име на фирмата; 3. Трябва да знаете седалището и адреса на управление на юридическото лице; 4. Трябва да знаете предмета на дейност на фирмата – основни дейности, с които ще се занимава юридическото лице и с наша помощ ще бъдат допълнени по ваш избор и други дейности към предмета; 5. В случай че управителите са няколко трябва да знаете как ще се управлява дружеството – само заедно, заедно и поотделно или до определена сума заедно и поотделно, а над определена сума само заедно; 6. Разпределение на дяловете на съдружниците /при ООД/ - кой какъв дял от капитала ще притежава; 7. Какъв ще бъде размерът на капитала, който ще внасяте.