Език: BG
Клиентска поддръжка

Количка

0 артикула

Изпращане на ММS съобщения

TS_leasure_stadium_932x260

Използвайте MMS услугата, споделяйте моменти от живота си!

TravelSim предлага услугата MMS, която ви позволява да изпращате MMS съобщения само от TravelSim до TravelSim и до електронна поща във всички мрежи в рамките на покритието на TravelSim, където GPRS е на разположение. Вие ще платите за тегленето на данни, но не се взема такса за MMS. MMS може да се изпраща само до един телефонен номер или до един електронен адрес и не може да надвишава 300KB по размер (обикновено телефоните автоматично ги преоразмеряват).

MMS настройки :
APN: send.ee
Адрес на сървъра:
  http://mms.emt.ee/servlets/mms
Упълномощен адрес (Proxy): 217.71.32.82 порт 8080


 За подробна информация и отговори на въпроси :