уеб-разговор количка
bg

Няма място на света, което TravelSim.bg да не може да открие

Локализиране на Sim картата за секунди!

Функцията за услуги за локализиране на местоположението ви позволява да видите текущото местоположението на вашата TravelSim.bg с от 100 до 2000 метра точност.

Можете да видите местоположението на всяка TravelSim.bg, която принадлежи на вашия акаунт. Моля, обърнете внимание, че за тази услуга има такса от 1 евро за 30 дни в случай на пакет от 100 заявки и такса от 5 евро в случай на 1500 заявки. Цената се приспада от вашия Sim баланс.