web-call cart
en

Печелете мили или точки с вашия TravelSim.bg, когато пътувате в чужбина и извършвате телефонни обаждания. Ще печелите по 1 миля за всяко изходящо повикване. Също така ще печелите по 1 миля за всяко входящо повикване с продължителност по-голяма от 60 секунди.
Можете да регистрирате до три телефонни номера във вашия акаунт, на които можете да печелите мили или точки. Това може да са мобилните номера на вашия съпруг / съпруга, приятели, семейство или колеги. Безплатно е – няма прикачени условия!
За повече информация как да се регистрирате и за списъка на наличните партньори на авиокомпаниите и хотелите в Mobile Miles, моля посетете www.mobilemiles.com