web-call cart
en

През времето между пътуванията можете да пренасочвате входящите към вашата TravelSim.bg обаждания, към всеки международен номер. Няма допълнителна такса за пренасочване към номера от над 135 държави. Пренасочването е безплатно, при условие, че не се прилага допълнителна тарифа за номера до определени дестинации.
За да активирате пренасочването на обаждания

  • с TravelSim.bg във вашия телефон, наберете *146*081*00-код на държавата-телефонен номер, например: *146*081*0044123456789#
  • вече можете да изключите телефона, всички входящи повиквания ще бъдат пренасочени към посочения номер.
  • За да изключите пренасочването на обаждания
    с TravelSim.bg във вашия телефон, наберете *146*080#.