уеб-разговор количка
bg

Организирайте конферентен разговор, независимо къде се намирате!
TravelSim.bg Конферентната услуга дава възможност за организиране на конференцията чрез набиране на номер +372993. Едновременният брой на разрешените участници, включително потребителя на TravelSim.bg, е ограничен до 10.

Колко струва

Потребителят на TravelSim.bg, който организира конференцията, заплаща за всички обаждания, направени в рамките на конферентния разговор, където тарифите се прилагат въз основа на всяко обаждане към всеки участник.

Как се организира

Потребителят на TravelSim.bg (Потребител A) инициира повикване на номера на конференцията +372993, предлагаму се да натисне клавиша със звезда (*), за да добави нов потребител с международен код (напр. 0037257894563 или +37257894563 или 37257894563 ).
Възможно е да се обаждате на произволени номера (не само на TravelSim.bg).
Ако в конференцията бъдат добавени 9 потребители, потребителят A получава гласовото известие за достигнат максимален лимит на набраните потребители и след това се връща към конференцията.