уеб-разговор количка
bg

Когато функцията за изчакване на обаждания е активирана, активният разговор може да бъде поставен в режим на задържане, за да отговорите на друго входящо повикване. След приключване можете да се върнете към първото обаждане. Освен това е възможно да поставите активното повикване в режим на задържане, да наберете друг номер и след разговора да се върнете към първото повикване. Моля, обърнете внимание, че ако функцията е активна и поставите разговора в режим на задържане, и двете повиквания ще бъдат таксувани: този, който е активен, и този, който е задържан. Изчакването на обаждания може да бъде деактивирано в мобилния ви телефон, моля, вижте ръководството на вашия телефон.